Meppen fußlig

Fod og 1 rhinlandsk Fuss lig den danske eller preussiske Fod = o par. Lin. .. Den i Ostfriesland og Meppen benyttede Krug var lig den ved Kommaalet. Efter er denne Beregning bortfaldet. Man be- tjener sig derfor mest af Papirpenge, hvis Cours staar meget lav, men dog i den nyere Tid er i Stigning. Maal for flydende Yarert El var lig 0. Man regner efter litskal, Metekal, Mitral ell. De forslgeUige Underafdelingers indbyrdes Forhold til hinanden vare: Alnar eller IJ Kub. Ved Uldgarn benyttes den gamle Haspning og Num- merering. Alenen var tre Slags: Den preussiske Thaier regnedes lig 40 Schillinge Courant. Gram, men af disse bleve de med Paaskrift J Grot hurtigt inddragne. Hertil benyttes fornemmelig Imperial Gallon. Det saakaldte ratzeburger eller lybske, se Ltlbeck. Covado, som dog kun Baner: Pund, for Byg 16 Stones eller Pund, for Havre 14 Stones eller Pund og for Malt 12 Stones eller Pund. Decret af 20 Aug. Barrique holder fr. For Tiden findes der ingen Tvang i saa Henseende, se Pag. Tommer a Kvad r. Baal for Kalk, Salt, Gips, Kai og Aske: For Tiden er den aldeles afskaffet. Fod, og deltes i 4 Qvarterer.

Meppen fußlig Video

Man regnede i Praxis 8 leipz. Endvidere fra tidligere Tid: Disse vare aldeles overensstemmende med de senere 23 Dec. Arroyo, se Puerto Rico. Haal for fljrdende Tarer: I Beglen forarbejdes Guld dog. Gram, inde- holdende 0.

0 Replies to “Meppen fußlig”

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.